Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna


 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na wywiadówki,

które odbędą się :


1)  w Rzeczenicy – 27 listopada 2017 r.(poniedziałek) o godz. 17.00.


Na godz. 17. 45 tego dnia przewidywane jest  spotkanie Rady Rodziców.



2) w Gwieździnie i Pieniężnicy  28 listopada 2017 r.

( wtorek) o godz. 17.00


 

                                                                  Z poważaniem


                                                           Janusz Bystron – dyrektor szkoły



  • Konkursy przedmiotowe

W roku szkolnym 2017/2018  na terenie szkoły będą przeprowadzone Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów klas IV-VII z:  


a. języka polskiego       27.10.2017 r. godz. 14:00,

b. języka angielskiego   26.10.2017 r. godz. 14:00,

c. matematyki              25.10.2017 r. godz. 14:00


Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursach powinny pobrać ze strony kartę zgłoszenia ucznia, wypełnić ją komputerową i podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów przekazać nauczycielowi danego przedmiotu.


Prawa i przywileje laureatów stopnia wojewódzkiego (III stopień) konkursów dla szkół podstawowych:


1)   tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego” lub tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego”, lub tytuł „Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka ...”, np. Angielskiego

2)   celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,

3)   zwolnienie zdanego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, a   w przypadku języka obcego nowożytnego -z części trzeciej tego egzaminu,

4)   przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.


Szczegółowe informacje również znajdziecie tutaj http://www.kuratorium.gda.pl/konkursy-przedmiotowe/ 



PLIKI DO POBRANIA






  • Zostań Dawcą Szpiku

  • Makulatura




Zbiórka makulatury


w Zespole Szkół w Rzeczenicy


odbywa się w każdy piątek od godz.10.00 - 10.40



  • Stypendialnego Fundacji „Effectus Papilionis Foundation

Podręczniki do zakupu przez rodziców w roku szkolnym 2017/2018

czytaj więcej